Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner 

Program

2024 års årsmöte

Sällskapets årsmöte för år 2024 äger som seden bjuder rum i Gärdslösa prästgård. Tidpunkten är, likaså enligt traditionen, den första lördagen i maj, alltså i år den 4 maj, kl 1700.

Högtidsföredraget kommer att hållas av förläggaren, författaren och poeten Jonas Ellerström, som kommer att tala till ett tema som kretsar kring skaldens sagospel (med mera) ”Thorsten Fiskare”.

Föranmälan till den efterföljande buffén (120 kronor: betalas på plats) sker till vår klubbmästare Elisabet Palmqvist (elisapalm@hotmail.com eller sms 070 518 28 70) eller till kassören Anders Marell (marell.anders@gmail.com eller sms 070 55 33 594).

Eventuella närmare modaliteter kommer bland annat att meddelas i det kommande Stagneliusbladet.