Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner 

Bli medlem/kontakt

Medlem i Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner blir man genom att sätta in 200 kronor (familjemedlem ytterligare 50 kronor) på bankgirokonto 444-7116 eller swish 123 658 04 01. Ungdomar upp till och med 25 år betalar 50 kronor i medlemsavgift.

Glöm inte att skriva namn, bostadsadress samt e-postadress vid inbetalningen!

Som medlem får Du Stagneliusbladet två gånger per år samt en särskild vinterhälsning i form av en mindre årsskrift.

Genom ditt medlemskap stöttar du arbetet med att sprida kunskap om skalden och hålla minnet av honom och hans dikter levande.

Välkommen till Sällskapet!

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen?Ring eller skriv till:

Ordförande
Kenth Jönsson

V. Järnvägsgatan 4
387 35 BORGHOLM
Tel: 072 247 72 23
kenth.jonsson@telia.com

Sekreterare
Lizel Forsberg

Odengatan 2
392 33 KALMAR

lizel.forsberg@gmail.com

Kassör/redaktör för Stagneliusbladet
Anders Marell

Störlinge 14
387 93 BORGHOLM
Tel: 070 55 33 594
marell.anders@gmail.com

Styrelsen för innevarande verksamhetsår, maj 2023 – maj 2024, består av följande personer.
Ordinarie ledamöter: Kenth Jönsson (ordf), Lizel Forsberg (sekr), Anders Marell (kassör/redaktör), Elisabet Palmqvist (klubbmästare), Anders Åkesson, Karin Lundborg Folkegård och Bodil Anjar. Suppleanter: Gudrun Selberg, Tove Folkesson, Birgitta Magnell, Michael Economou, Anders Ekbom, Kerstin Thuredotter och Harald Erici.

Korresponderande ledamöter: Niklas Rådström och Paula Henrikson.

Hedersledamöter: Mats Dalborg, initiativtagare till Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner, samt Lennart Sjögren, författare/poet.