Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner 

Aktuellt/kontakt

Ny adress till vår hemsida!

Kära Stagneliusvänner!
Den gamla hemsidan har legat nere en tid på grund av problem med vår förra leverantör. Vi har därför bytt adress till stagnelius.com och har uppdragit åt en annan leverantör att återskapa en hemsida åt oss vilket kan ta lite tid.
Ha därför lite tålamod!

2024 års årsmöte

Sällskapets årsmöte för år 2024 äger som seden bjuder rum i Gärdslösa prästgård. Tidpunkten är, likaså enligt traditionen, den första lördagen i maj, alltså i år den 4 maj, kl 1700.

Högtidsföredraget kommer att hållas av förläggaren, författaren och poeten Jonas Ellerström, som kommer att tala till ett tema som kretsar kring skaldens sagospel (med mera) ”Thorsten Fiskare”.

Föranmälan till den efterföljande buffén (120 kronor: betalas på plats) sker till vår klubbmästare Elisabet Palmqvist (elisapalm@hotmail.com eller sms 070 518 28 70) eller till kassören Anders Marell (marell.anders@gmail.com eller sms 070 55 33 594).

Eventuella närmare modaliteter kommer bland annat att meddelas i det kommande Stagneliusbladet.