Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner 

                 Aktuellt


Ny adress till vår hemsida!

Kära Stagneliusvänner!
Den gamla hemsidan har legat nere en tid på grund av problem med vår förra leverantör. Vi har därför bytt adress till stagnelius.com och har uppdragit åt en annan leverantör att återskapa en hemsida åt oss vilket kan ta lite tid.
Ha därför lite/(mycket) tålamod!

AKTUELLT PROGRAM den 24 juni 2024

Hundraårsfirande av minnesstenen; Styrbjörn Järnegards monolog ”Stagnelius’ återkomst”

Måndag 24 juni 13.00 Samling vid stenen till minne av Stagnelius med anledning av att det är 100 år sedan den restes vid prästgården.
Mats Dalborg medverkar.

Möjlighet till mingel och kaffe efteråt.

Måndag 24 juni 18.00Besöket i prästgården – Erik Johan Stagnelius’ återkomst”. Styrbjörn Järnegard ger sin entimmeslånga enmansföreställning.
Entré med kaffe 150 kronor.
Obs! Av platsskäl krävs föranmälan på 070-55 33 594